Kort beskrivelse

Niemals vergessen er en lærebog om erindring og bearbejdning af den tyske fortid. En variation af opgaver tilgodeser flere læringsstile.

  • 5 videoer
  • 60 billeder
  • 2 lydfiler
  • 220 opgaver
  • 18 interaktive opgaver
  • 45 primærtekster

Se, hvad du får adgang til

ISBN: 9788761680778. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018